Can Saladrigas, de complex fabril a espai cultural

dijous, 5 maig 2016

BTV Notícies - 05/05/2016

Can Saladrigas, de complex fabril a espai cultural

L’antiga fàbrica tèxtil Can Saladrigas és un dels 114 elements que integren el Pla especial de patrimoni industrial del Poblenou, que té com a objectiu preservar el passat industrial d’aquest barri. De fet, Can Saladrigas va ser la primera fàbrica que es va salvar, gràcies a la iniciativa de l’Arxiu Històric del Poblenou.

Can Saladrigas va ser fundada per Antoni Saladrigas el 1858 a la zona del Poblenou coneguda com a Can Casamitjana. En els inicis es dedicava al blanqueig i estampat de teixits, i va anar creixent fins a l’any 1883, quan un incendi va destruir l’edifici.

Els propietaris no van poder reconstruir-lo a l’emplaçament original, ja que l’Ajuntament tenia prevista l’obertura del carrer de Pujades, així que l’any 1884 es van instal·lar al carrer de Joncar. A més de la fàbrica, s’hi van construir edificis d’habitatges per a les persones que hi treballaven. Les successives ampliacions que s’hi van fer a finals del s. XIX la van convertir en la tercera fàbrica més important de tot sant Martí.

A principis del s. XX  la fàbrica continuarà creixent i canviarà de titulars i de nom. El 1913 es constitueix la Sociedad Anónima de Servicios Industriales Saladrigas Freixa. Aquesta nova empresa es va dedicar a llogar espais a altres empreses i els proporcionava, a més, el subministrament de vapor.

Després de la Guerra Civil comencen a instal·lar-s’hi tallers dedicats a altres activitats no relacionades amb el tèxtil, com el plàstic, les joguines o el cartró. Als anys 60 els tallers cada cop són més petits i a finals dels 70 aquestes petites empreses abandonen Can Saladrigas. El seu lloc és ocupat per artistes que buscaven grans espais, amb bona llum natural i lloguers assequibles.

L’any 1985 es va aprovar el PERI de La Paperera, que preveia obrir el carrer de Bilbao i enderrocar Can Saladrigas. Però una campanya  iniciada per l’Arxiu Històric del Poblenou, per conscienciar els veïns de la importància de la preservació del patrimoni industrial, com a part de la identitat del Poblenou, va aconseguir salvar una part del recinte fabril.

L’any 1998 l’Ajuntament obté la propietat de Can Saladrigas i el converteix en l’equipament cultural que és avui dia.