FILOSOFIA

Som una empresa de direcció integral de projectes amb una llarga experiència en serveis en "Construction & Project Management". En l'actualitat estem realitzant la incorporació de processos de gestió de projectes del PMBOK, norma de referència internacional del Project Management Institute (P.M.I.). Qestudi manté la seva independència professional com factor estratègic i de garantia als nostres clients.

Afrontem cada projecte i/o obra amb entusiasme i professionalitat, comprometent-nos amb el client en defendre els seus interessos. Seguim el nostre codi intern d'ètica i conducta empresarial, basat en un compromís d'actuar de manera correcta i honorable, fixant-nos un alt nivell d'exigència, al que aspirem en tots els treballs desenvolupats.

Des del començament la nostra empresa ha centrat gran part dels nostres serveis en aquells projectes i obres amb una important repercussió en la millora de la societat, desenvolupant edificacions d'alta eficiència energètica i baix consum, equipaments públics (museus, centres culturals, escoles, biblioteques), habitatge social, i obres privades on el client té un compromís amb la societat.

Basem el nostre servei en un control profund i continu dels processos de projectes i obres per aplicar la metodologia de correcció necessària sobre el procés, amb l'objectiu de garantir costos, temps i qualitat requerits pels patrocinadors i/o clients.

El nostre caràcter multidisciplinari ens permet, en funció de cada nou projecte i/o obra, que Qestudi tingui una visió global de la complexitat o problemàtica concreta de cada disciplina amb la finalitat de garantir al nostre client el servei requerit amb la precisió confiada.

Qestudi elabora tot un seguit d'eines, processos i mètodes de treball que ens permeten tenir en tot moment un control exacte de qualsevol procés productiu i/o documental de cada projecte i obra, sent la EFICIÈNCIA professional una de les nostres majors apostes com empresa.